Tak, woda jest wszędzie, ale zlokalizowana jest na różnych głębokościach.