Oferujemy kompletne i nowoczesne rozwiązania wodno-ściekowe przeznaczone dla budynków mieszkalnych.

KOMPLEKSOWA REALIZACJA
PROJEKT – SPRZEDAŻ – MONTAŻ

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to system pozwalający gromadzić oraz oczyszczać ścieki wytworzone przez mieszkańców. Proces ten możliwy jest dzięki obecności bakterii, które przekształcają ściek w nieszkodliwe związki mineralne. Jest to rozwiązanie dużo mniej angażujące oraz tańsze w eksploatacji niż szambo. Jedyne o czym musi pamiętać jego użytkownik to uzupełnianie bakterii oraz okresowe wywożenie osadów zebranych w zbiorniku gnilnym. Częstotliwość ich wywozu jest jednak dużo niższa oraz tańsza niż w przypadku tradycyjnego szamba.

Najpowszechniej stosowanym rodzajem oczyszczalni są oczyszczalnie drenażowe. Składają się z dwóch podstawowych elementów – osadnika gnilnego oraz systemu drenażowego. Oczyszczalnie drenażowe charakteryzują się prostą konstrukcją, niską awaryjnością oraz łatwą obsługą. Proces oczyszczania ścieków podzielony jest na dwa etapy: beztlenowy i tlenowy.
W pierwszym, beztlenowym etapie ścieki ulegają wstępnemu oczyszczeniu w osadniku gnilnym. Za sprawą procesu sedymentacji stałe składniki ścieków opadają na dno osadnika. Następnie dzięki procesowi fermentacji bakterie beztlenowe rozkładają materię organiczną.

Wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym nieczystości trafiają dalej poprzez studzienkę rozdzielczą do systemu rur drenażowych, czyli poletka. Tam zachodzi proces oczyszczania tlenowego (napowietrzania). Następnie dochodzi do rozsączania ścieków z rur drenażowych (ułożone są one na warstwie przepuszczalnego gruntu, np. żwiru lub piasku) i doczyszczenia pozostałych nieczystości poprzez rozkład z pomocą bakterii tlenowych. Wielkość poletka rozsączającego dobiera się do ilości
ścieków oraz liczby mieszkańców. Poprawna praca przydomowej oczyszczalni ścieków możliwa jest wyłącznie dzięki bakteriom, które gwarantują optymalny poziom jej oczyszczenia. Bakterie jednak z czasem obumierają (jak wszystkie organizmy żywe), zatem konieczne jest ich uzupełnianie. Warto jest zadbać również o odpowiednią chemię gospodarczą, aby nie nasilać procesu obumierania.

Nasza firma współpracuje z wiodącymi producentami przydomowych oczyszczalni ścieków, takimi jak GRAF, KINGSPAN, JFC Polska.

Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej wyceny, wspólnie wybierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie.