Miejsce lokalizacji studni głębinowej jasno określa
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 12.04.2002 r.).

Studnia musi znajdować się minimum:

  • 5 m od granicy działki
  • 7,5 m od przydrożnego rowu z wodą
  • 15 m od szamb, kompostowników
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu oczyszczone biologicznie
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Studnie głębinowe Tomaszów Lubelski

Wykonywane przez nas studnie głębinowe są całkowicie hermetyczne, odizolowane od wód gruntowych i chronione przed przesiąkaniem przez atestowane i certyfikowane filtry oraz rury. Istnieje możliwość, aby usługi wykonane były przez nas kompleksowo, co oznacza, że
oprócz odwiertu możemy zająć się także między innymi instalacją pompy, podłączeniem wody do budynku, czyszczeniem i zabezpieczeniem studni oraz systemów uzdatniania wody

 Gdzie wykonujemy nasze studnie głębinowe?

 

Studnie głębinowe dzięki specjalistycznemu sprzętowi jesteśmy w stanie wykonać praktycznie w każdych warunkach.
Miejsce wykonania odwiertu wyznaczamy z użyciem map hydrogeologicznych oraz na podstawie własnego sondowania i ekspertyz. Wykwalifikowana kadra dba o to, by całość prac przebiegała sprawnie i bezproblemowo.

 Studnia głębinowa – Tomaszów Lubelski

Nasze studnie jesteśmy w stanie wykonać na każdym z tomaszowskich osiedli. Są to
następujące osiedla:
Jaśkiewiczówka, Za Brodem, Popówka, Za Okopiskiem, Sznurzeński Las, Ławki, Borki, Łuski, Siwa Dolina, Parcele, Sznury, Maziarnia, Stawisko, Wygon, Szkoci Dół, Śródmieście.
Usługi, które oferujemy rozciągają się także poza granice Tomaszowa Lubelskiego.

 Odwierty studni głębinowych

Studnie wykonujemy również w okolicznych miejscowościach, są to między innymi:
Tarnawatka, Budy, Sumin, Krynice, Łabunie, Rachanie, Łaszczówka, Jeziernia, Ruda Wołoska, Rabinówka, Sabaudia, Majdanek, Przeorsk, Wieprzowe Jezioro, Rogóźno, Majdan Górny, Pasieki, Górno, Bełżec, Justynówka, Dąbrowa Tomaszowska, Szarowola,
Łosiniec, Tarnawatka Tartak, Ulhówek, Łaszczów, Lubycza Królewska, Tyszowce.
Jeżeli pośród wymienionych miejscowości nie znajduje się miejsce Państwa inwestycji – proszę się nie niepokoić, jest to tylko poglądowy zakres obszaru realizacji naszych usług

 Wykonywane przez naszą firmę studnie głębinowe są gwarancją niezależnego dostępu do wody. Inwestycja jest jednorazowa, jej koszt zwraca się już po kilku latach. Konstrukcja studni zostaje dostosowana indywidualnie do potrzeb klienta, zapewniając najbardziej efektywne rozwiązanie.

OSZCZĘDNOŚĆ

Studnia głębinowa jest sposobem na dużą oszczędność pieniędzy – inwestycja jest jednorazowa, jej koszt zwraca się już po kilku latach użytkowania.

LEPSZY SMAK ORAZ PARAMETRY

Woda pobierana jest z warstw wodonośnych zlokalizowanych najczęściej pod warstwami nieprzepuszczalnymi – dzięki temu często charakteryzują ją lepszy smak oraz parametry zdatności do użycia.

NIEZALEŻNOŚĆ

Posiadacz studni głębinowej nie musi martwić się suszą oraz wzrostem cen dostarczanej wody – niezależność.