Miejsce lokalizacji studni głębinowej jasno określa
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 12.04.2002 r.).

Studnia musi znajdować się minimum:

  • 5 m od granicy działki
  • 7,5 m od przydrożnego rowu z wodą
  • 15 m od szamb, kompostowników
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu oczyszczone biologicznie
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Studnie głębinowe Zamość

Studnie, które wykonujemy są całkowicie hermetyczne, odizolowane od wód gruntowych i chronione przed przesiąkaniem przez atestowane i certyfikowane filtry oraz rury.
Nasza usługa wykonywana jest kompleksowo, co oznacza, że możemy wykonać całość robót – od odwiertów aż po instalację wody w budynku, czyszczenie i zabezpieczenie studni oraz systemów uzdatniania wody.

Gdzie wykonujemy nasze studnie głębinowe?

Realizację naszych usług dostosowujemy do warunków u klienta – dzięki specjalistycznym maszynom jesteśmy w stanie wykonać odwiert nawet w trudnych warunkach.
Możliwości wykonania odwiertu na danym obszarze rozpoznajemy dzięki mapom hydrogeologicznym oraz za pomocą własnych ekspertyz i sondowania. Po wyznaczeniu miejsca na odwiert studni, jesteśmy w stanie zagwarantować szybką i bezproblemową realizację.

Studnie głębinowe w Zamościu

Nasze studnie jesteśmy w stanie wykonać na niemalże każdym osiedlu w Zamościu, są to między innymi: osiedle Janowice, osiedle Karolówka, osiedle Kilińskiego, osiedle Majdan, osiedle Nowe Miasto, osiedle Orzeszkowej – Reymonta, osiedle Partyzantów, osiedle Planty, osiedle Powiatowa, osiedle Promyk, osiedle Rataja, osiedle Słoneczny Stok, osiedle Stare Miasto, osiedle świętego Piątka, osiedle Zamczysko oraz osiedle Jana Zamojskiego

Studnie głębinowe – realizacje

Nasze studnie głębinowe wykonujemy także w innych miastach powiatu
zamojskiego, m.in.:
– Szczebrzeszyn,
– Zwierzyniec
– Krasnobród

A także w okolicznych wsiach takich jak:
– Skierbieszów
– Grabowiec
– Komarów-Osada

Nasze studnie głębinowe realizujemy także w miejscach takich jak:
Skokówka, Łapiguz, Pniówek, Kalinowice, Mokre, Płoskie oraz w Sitańcu

Nasze studnie głębinowe umożliwiają niezależny dostęp do czystej wody. System wykonania całej konstrukcji oraz projekt dostosowujemy zarówno do warunków
hydrogeologicznych, jak i wniosków wyciągniętych przez nas z analizy sytuacji, starając się wybrać dla naszych klientów najbardziej efektywne rozwiązanie

OSZCZĘDNOŚĆ

Studnia głębinowa jest sposobem na dużą oszczędność pieniędzy – inwestycja jest jednorazowa, jej koszt zwraca się już po kilku latach użytkowania.

LEPSZY SMAK ORAZ PARAMETRY

Woda pobierana jest z warstw wodonośnych zlokalizowanych najczęściej pod warstwami nieprzepuszczalnymi – dzięki temu często charakteryzują ją lepszy smak oraz parametry zdatności do użycia.

NIEZALEŻNOŚĆ

Posiadacz studni głębinowej nie musi martwić się suszą oraz wzrostem cen dostarczanej wody – niezależność.