Miejsce lokalizacji studni głębinowej jasno określa
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 12.04.2002 r.).

Studnia musi znajdować się minimum:

  • 5 m od granicy działki
  • 7,5 m od przydrożnego rowu z wodą
  • 15 m od szamb, kompostowników
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu oczyszczone biologicznie
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Studnie Głębinowe Chełm

Wykonywane przez naszą firmę studnie są całkowicie zabezpieczone przed działaniem wód gruntowych oraz hermetyczne. W realizacji wykorzystujemy filtry oraz rury posiadające wymagane atesty, dzięki czemu mają Państwo gwarancję najwyższej jakości wody. Usługa
odwiertu studni głębinowej wykonana może być przez nas od początku do końca – oznacza to, że oprócz odwiertu możemy także zająć się np. montażem pompy oraz zrobić przyłącze do budynku.
Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką jakość świadczonych przez nas usług oraz obniżyć koszty po stronie klienta.

 Studnie głębinowe – gdzie można zamówić usługę?

Realizację naszych usług dostosowujemy do warunków u klienta – dzięki specjalistycznym maszynom jesteśmy w stanie wykonać odwiert nawet w trudnych warunkach.
Możliwości wykonania odwiertu na danym obszarze rozpoznajemy dzięki mapom
hydrogeologicznym, a także za pomocą własnych ekspertyz i sondowania. Po wyznaczeniu miejsca na odwiert studni, jesteśmy w stanie zagwarantować szybką i bezproblemową realizację

 Studnia głębinowa – Chełm

Odwierty studni głębinowych możemy wykonać na każdym osiedlu miasta:
– Śródmieście
– Dyrekcja Górna
– Dyrekcja Dolna
– Działki
– Cementownia
– XXX-Lecia
– Kościuszki
– Słoneczne
– Rejowiecka
– Zachód

Jeżeli planują Państwo swą inwestycję poza granicami Chełma, proszę sie nie martwić – zakres naszych usług obejmuje cały powiat chełmski.

Odwierty studni głębinowych w Chełmie

Nasze studnie wykonujemy także w innych miejscowościach powiatu chełmskiego, są to między innymi:
Kamień, Dorohusk, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Białopole, Dubienka i inne

 Wykonywane przez naszą firmę studnie głębinowe są gwarancją niezależnego dostępu do wody. Inwestycja jest jednorazowa, jej koszt zwraca się już po kilku latach. Konstrukcja studni zostaje dostosowana indywidualnie do potrzeb klienta
.

W naszej ofercie realizacji studni w Chełmie posiadamy także możliwość kompleksowego uzbrojenia i podłączenia do budynku. Ponadto zajmujemy się także wymianą starych lub uszkodzonych pomp oraz uzdatnianiem zanieczyszczonej wody. Stale poszerzamy naszą ofertę studni głębinowych oraz inwestujemy w nowe technologie – zachęcamy do zapoznania się z całością naszej oferty oraz kontaktu telefonicznego w trakcie którego będziemy w stanie przedstawić wszystkie szczegóły związane z realizacją usługi.

OSZCZĘDNOŚĆ

Studnia głębinowa jest sposobem na dużą oszczędność pieniędzy – inwestycja jest jednorazowa, jej koszt zwraca się już po kilku latach użytkowania.

LEPSZY SMAK ORAZ PARAMETRY

Woda pobierana jest z warstw wodonośnych zlokalizowanych najczęściej pod warstwami nieprzepuszczalnymi – dzięki temu często charakteryzują ją lepszy smak oraz parametry zdatności do użycia.

NIEZALEŻNOŚĆ

Posiadacz studni głębinowej nie musi martwić się suszą oraz wzrostem cen dostarczanej wody – niezależność.